Monika Kapuśniak

Archives


Nowy materiał w segregatorku Junior Explorer 5

Dzisiaj przygotowałam krótki film w aplikacji Animoto. Powtarzamy słówka związane ze zdrowiem.

Read More

Word salad – czasowniki nieregularne JE 5 (od feel do make)

Read More

Krótki film o czasownikach

Film zawierający podstawowe czasowniki z tłumaczeniem. Pasuje do JE 5 (present simple i nie tylko), a czasowniki są uniwersalne, więc każdy może skorzystać.

Read More

Zadanie Wordwall dla klasy 5 JE 5 – (p.1-45)

JE 5 (powtórzenie, kategoryzowanie) – https://wordwall.net/resource/532693

Read More