Projekt “Samodzielny Pierwszaczek”

Razem z dziećmi z klasy 1d i 1e zaczynamy projekt Samodzielny Pierwszaczek. Zaprojektowałam dla dzieci specjalny zeszyt ćwiczeń. Poziom trudności kart pracy będzie rósł razem z dziećmi. Wykorzystuję czynnie te litery, które dzieci już znają i stopniowo wprowadzam pisanie i zapamiętywanie pisowni słów. Na razie jest wielki entuzjazm i dzieci radzą sobie świetnie. Chętnie proszą mnie o pomoc, gdy coś sprawia im trudność. Najważniejsze jednak, że przejęły pełną odpowiedzialność za swoje magiczne zeszyty. Oby tak dalej!

Leave a Reply

%d bloggers like this: